W dniu 29 lutego zostały wręczone nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie historycznym IPN „Wokół symboli narodowych”. W zmaganiach wzięło udział 14 osób z klas drugich i trzecich. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Tomasz Podsiadło