Pomorze Zachodnie Wsparcie Psychologiczno Pedagogiczne

Od października 2021 r. do czerwca 2022 r. w  naszej szkole realizowane były zajęcia w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”

 Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID – 19.
 
„Pomorze Zachodnie Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne” to projekt grantowy, którego głównym celem przez nas realizowanym, było wsparcie psychologiczno-pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19. 

W związku z realizacją grantu uczniowie naszej szkoły brali udział w:
– zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych;
– zajęciach rozwijających uzdolnienia;
– zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się 
– zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. 
 
Dzięki realizacji ww. zajęć uczniowie mieli możliwość wyrównania braków związanych z długotrwałym przebywaniem na nauczaniu zdalnym, w tym m.in. uzupełnić braki materiałowe z podstawowych przedmiotów, wzbogacić swoje umiejętności uczenia się oraz radzenia sobie z trudnymi, niecodziennymi sytuacjami. Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie w dużym stopniu zniwelował skutki wynikające z pandemii spowodowanej COVID-19.


PROJEKT POMORZE ZACHODNIE – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne – rozwijanie uzdolnień sportowych

Dzięki udziałowi w projekcie „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji sportowych.


PROJEKT POMORZE ZACHODNIE – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne – zajęcia komputerowe

Rozwijamy kompetencje cyfrowe na zajęciach komputerowych organizowanych w ramach projektu „Pomorze zachodnie – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne”


PROJEKT POMORZE ZACHODNIE – Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne – zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Prace uczniów wykonane na zajęciach rozwijających uzdolnienia.