Świetlica szkolna wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. To szczególne  miejsce, w którym dziecko może znaleźć wytchnienie po nauce, uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach przy wsparciu i zrozumieniu wychowawców.

Uczniom przebywającym w świetlicy oferujemy :

·         możliwość odrabiania lekcji pod kontrolą nauczyciela

·         zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie, wycinanki, wyklejanki)

·         zajęcia dydaktyczne (krzyżówki, zabawy słowne, rebusy, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania)

·         zabawy rekreacyjno-ruchowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej.

W świetlicy panuje  życzliwa, przyjazna atmosfera, dzieci bardzo dobrze się w niej czują, a do wychowawców mogą bez skrępowania zwracać się z każdym problemem. To miejsce, w którym uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.