Materiały przygotowane przez MENiS:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalne-lekcje


Materiały dla uczniów klas 1-3

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

Materiały dla uczniów klas 4-8

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa


Biblioteka szkolna poleca

Bezpłatny dostęp do internetowego zbioru książek:

https://wolnelektury.pl/


Nauczyciele polecają

Język polski

Dyktanda online – uzupełnij, sprawdź, naucz się

https://dyktanda.online/app/

Gry i ćwiczenia z języka polskiego z gramatyki, ortografii i lektur

https://pisupisu.pl/

Powtórka przed egzaminem

https://www.youtube.com/watch?v=OwJznR1jwHY

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

https://youtu.be/-X2ThQysKeU


Język angielski

Gry i ćwiczenia online – odnajdź zagadnienie i poćwicz

https://learningapps.org/index.php?category=3&s=


Język niemiecki

Ćwiczenie słownictwa – różne gry edukacyjne

https://babadum.com/play/?lang=3&game=2

10 minut z niemieckim – podstawowe słownictwo

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/mid.html


Muzyka

Temat: Muzyka w reklamie

https://view.genial.ly/604cae5cd6ce810d1fe44183/presentation-muzyka-kl-6-z-muzyka-w-tle-funkcja-muzyki-w-reklamie

Powtórzenie materiału z klasy 6

https://view.genial.ly/609d3bdd554ae80d992829d6/presentation-muzyka-kl-6-powtorzenie-i-utrwalenie-wiadomosci-zdobytych-w-kl-vi


Plastyka

Pojęcia, przykłady prac, zagadnienia związane z plastyką w szkole

https://www.youtube.com/channel/UCaEEdM63To7kQaJsTSvkx2w/videos

https://www.youtube.com/c/Plastykalekcjeonline/videos


Historia

Materiały do nauki w klasie 5 – 8

https://www.youtube.com/channel/UC2izpHiJ0JSw0rRtJqDUIlA/videos

Materiały do nauki w klasie 7 i 8

https://www.youtube.com/c/Historiapodstawowa/videos


Wiedza o społeczeństwie

Materiały do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/wiedza-o-spo%C5%82eczenstwie


Przyroda

Ćwiczenia interaktywne – klasa 4

https://wordwall.net/pl-pl/community/klasa-4/przyroda


Geografia

Ćwiczenia z różnych działów dla klas 4-8

https://wordwall.net/pl-pl/community/geografia


Biologia

Ćwiczenia z różnych działów dla klas 4-8

https://wordwall.net/pl-pl/community/biologia


Chemia

Wideolekcje z chemii na kanale Pi-stacja Chemia

https://www.youtube.com/c/PistacjaChemia/playlists

Interaktywne ćwiczenia z chemii dla klas 7-8

https://pistacja.tv/wyniki-wyszukiwania?tlevel=0&ttype=8&tsubject=3


Fizyka

Interaktywne ćwiczenia z fizyki dla klas 7-8

https://pistacja.tv/wyniki-wyszukiwania?ttype=8&tsubject=2&tlevel=0


Matematyka

Wideolekcje z matematyki na kanałach Pi-stacja Matematyka

https://www.youtube.com/c/pistacjamatematyka/playlists

Interaktywne ćwiczenia z matematyki dla klas 4-6

https://pistacja.tv/wyniki-wyszukiwania?ttype=8&tsubject=1&tlevel=2

Interaktywne ćwiczenia z matematyki dla klas 7-8

https://pistacja.tv/wyniki-wyszukiwania?ttype=8&tsubject=1&tlevel=5

Powtórka z matematyki dla 8 klas

https://www.youtube.com/watch?v=HnFQhhNK-QM&list=PLef0yBMrEiIi4nGOU9Gpa2_EhB1qCB6nn


Informatyka

Bezpieczeństwo w sieci – gra edukacyjna online

https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland

Strony internetowe do ćwiczeń informatycznych umiejętności

https://scratch.mit.edu/


Technika

Materiały do nauki na kartę rowerową, testy do ćwiczeń

https://kartarowerowa.net.pl/


Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne online

https://www.youtube.com/watch?v=R6aPigtUMOM&list=PLrnxiqVkrGVAXyBWsjhkpqU5_WcT4vvgG


Edukacja dla bezpieczeństwa

Materiały wspierające nabywanie wiedzy i umiejętności

https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/edukacja-dla-bezpieczenstwa


Religia

Seria „Trzyminutowy katechizm”

https://www.youtube.com/watch?v=ap4wRNRy-kk

Filmy o tematyce religijnej na kanale Księga Ksiąg

https://www.youtube.com/channel/UCIfw7rutOfO0TnJ2FjQ3_zQ

Filmy o tematyce biblijnej na kanale BibleProject – Polski

https://www.youtube.com/c/BibleProjectPolski/featured