Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna powstała dzięki wyjazdowi na kurs językowy do Granady.

Pierwszy kurs językowy

W dniach 15.01-26.01.2024r. grupa nauczycieli ze Szczecinka, w tym nauczycielka SP4, Agnieszka Pietnoczka, uczestniczyła w ramach programu Erasmus+ w dwutygodniowym kursie językowym w Granadzie w Hiszpanii. Celem udziału w szkoleniu było podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, otwarcie na doświadczenie międzykulturowe i zmotywowanie się do wprowadzenia innowacyjnych metod nauczania.

Szkolenie w ramach mobilności zostało tak zorganizowane i zaplanowane dzięki współpracy z organizacją przyjmującą Eurolinks Projects, aby odpowiadało założeniom projektu. Obejmowało 50 godzin nauki języka angielskiego w ciągu 10 dni. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w różnorodnym gronie nauczycielskim i były prowadzone przez doświadczonego lektora. Kurs pozwolił rozwinąć umiejętności językowe ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych, wykorzystanych przez nauczycieli do rozmów na różne tematy, w tym również dotyczących pracy w szkołach z dziećmi i młodzieżą.

Program kursu obejmował nie tylko zajęcia w sali lekcyjnej, ale również poza nią. W trakcie tzw. programu kulturowego grupa uczestnicząca w kursie przeszła krótki kurs historii Hiszpanii, w tym Andaluzji i Granady; wzięła udział w warsztatach i pokazie flamenco; zapoznała się z lokalnymi tradycjami kulinarnymi i stylem życia. Uczestnictwo w różnorodnych zajęciach było doskonałą okazją do przełamywania bariery językowej w kontaktach interpersonalnych, praktycznego wykorzystania słownictwa i gramatyki, do wymiany doświadczeń zawodowych, a przede wszystkim do zrozumienia zjawiska różnorodności kulturowej w różnych jego aspektach. Szczególną wartością kursu było zapoznanie uczestników z hiszpańskim systemem edukacyjnym i wizyta w szkole podstawowej CEIP Jose Hurtado. W czasie wizyty dyrektor szkoły oprowadził nauczycieli po placówce, zaprezentował autorskie metody nauczania matematyki i poprowadził rozmowę na temat możliwości współpracy uczniów i nauczycieli w programie Erasmus+.

Kurs językowy w Granadzie dzięki bogatemu programowi okazał się być niezwykle cennym doświadczeniem. Umożliwił nauczycielom rozwój kompetencji językowych i zainicjował zmianę w podejściu do nauczania. Przyczynił się do zwiększenia poczucia pewności siebie u uczestników, którzy po raz pierwszy mogli wykorzystać język angielski do praktycznej komunikacji. Udział w projekcie uświadomił im, na czym polega organizacja mobilności w ramach programu Erasmus+, jakie przynosi korzyści osobiste oraz zawodowe i jak duże ma znaczenie w nawiązywaniu relacji z nauczycielami z innych krajów UE.