Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej realizuje w okresie od 1.06.2023 r. Do 31.08.2024 r. projekt w programie Erasmus +. Projekt nosi tytuł „Europa na dobry start” i podczas 15 miesięcy jego trwania nauczyciele nieuczący języka angielskiego będą poznawać angielski, a nauczyciele uczący tego języka, będą poszerzać swój warsztat pracy o nowe metody nauczania. Zaangażowani nauczyciele pojadą na kursy za granicę, między innymi do Hiszpanii, Irlandii i na Maltę. Kursy pomogą nauczycielom w opracowaniu pedagogicznych innowacji, by wesprzeć uczniów w uczeniu się języka angielskiego.

Działania projektowe będą obejmowały również rozpowszechnienie idei i zasad programu Erasmus+ oraz szerzenie wiedzy na temat krajów europejskich wśród uczniów, nauczycieli i w środowisku lokalnym, a także dzielenie się wiedzą zdobytą w trakcie szkoleń z innymi nauczycielami.

W projekcie biorą udział jeszcze dwie szkoły ze Szczecinka: SP6 i SP7 jako uczestnicy tzw. konsorcjum, którego liderem jest Miasto Szczecinek.

Kwota dofinansowania działań projektowych wynosi 41 148,00 eur, czyli ponad 178 tys. zł.

Koordynatorką jest Agnieszka Pietnoczka – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku, mająca doświadczenie w prowadzeniu projektów Comenius, Erasmus i Erasmus+ we wcześniejszych latach.

„Europa na dobry start” jest pierwszym z kilku przedsięwzięć zaplanowanych w ramach akredytacji w programie Erasmus+ przyznanej na lata 2023 – 2027. Akredytacja, którą Miasto Szczecinek otrzymało w lutym 2023 r., pozwala otrzymywać co roku dofinansowanie z funduszy unijnych na działania w szczecineckich szkołach bez konieczności brania udziału w konkursie. Dofinansowanie jest w takim przypadku udzielane na podstawie wniosku budżetowego, wypełnianego co roku zgodnie z potrzebami szkół. Prace nad otrzymaniem akredytacji trwały z inicjatywy Burmistrza Miasta Szczecinek, pana Daniela Raka, już początku 2022 r.

Gratulujemy!!!