Fot.: unsplash.com


Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku powstała w roku szkolnym 1947/48. Działalność rozpoczęła w bardzo trudnych warunkach w budynku przy ul. 1 Maja. Zimą 20 stycznia 1958r. została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Jasnej 2, tuż przy szczecineckim parku, stając się pierwszą szkołą wybudowaną po II wojnie światowej w naszym mieście. W tym pierwszym roku w nowych pomieszczeniach naukę rozpoczęło 641 uczniów pod opieką 22 nauczycieli. Obok oddania do użytku nowego budynku najistotniejszym wydarzeniem w dziejach szkoły było nadanie imienia 17 czerwca 1997r. Patronem została Armia Krajowa. Tego dnia szkoła otrzymała też sztandar, którego sponsorem jest Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel z Kanady. We wrześniu 2000 r. nasza szkoła zaczęła funkcjonować w nowej strukturze w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4.

W roku szkolnym 2003/2004 szkoła brała udział w akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i otrzymała certyfikat oraz tytuł „Szkoła z klasą”.

Wykaz kolejnych dyrektorów i okresy ich urzędowania:

Stanisław Malczyk – od 1947 do 1948 r. (szkołę zlikwidowano, dzieci przeniesiono do SP nr 2).,

Edward Mill – od 1953 do lipca 1954r.,

Tadeusz Jankowski – od 1.09.1954r. do 1958r.,

Emilia Malczyk – od 1.09.1958r. do kwietnia 1962r.,

mgr Andrzej Słomian – od maja 1962r. do kwietnia 1967r.,

mgr Lucjan Szymczak – od maja 1967 do 30 września 1979r.,

dr Halina Witkowska – od 1.09.1979r. do 31.08.1990r.,

mgr Irena Łotowicz – od 1.09.1990r. do 31.08.1997r.,

mgr Tomasz Cieszyński – od 1.09.1997r. do 31.08.2000r.,

mgr Renata Romaniuk – od 1.09.2000r. – 21.03.2023r.,

mgr Natalia Stegienta


Źródło: R. Romaniuk „Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej” w: A. Gusowska (red.) „Z dziejów oświaty szczecineckiej w latach 1945-2005. Fakty i wspomnienia”, Szczecinek 2009.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku