Dyrektor szkoły

Renata Romaniuk

Wicedyrektor szkoły

Natalia Stegienta


Pedagog szkolny

Paulina Piekarska


Nauczyciele świetlicy

Anna Polkowska

Mariola Zawinowska


Nauczyciele 1 – 3

Marzena Dec – wychowawca 3a

Ewa Gieczys – wychowawca 3b

Katarzyna Janczi – wychowawca 2a

Jolanta Klimowicz – wychowawca 1b

Olga Miszkiewicz

Justyna Najder-Staniul – wychowawca 1a

Monika Plucińska

Justyna Rusielewicz – wychowawca 2b

Katarzyna Sadowska


Nauczyciele uczący w klasach 4 – 8

Alicja Berć – wychowanie do życia w rodzinie

Jacek Bobyk – religia

Wioleta Czeszczewik – j. angielski

Agnieszka Domańska – j. polski, historia, wychowawca 5a

Łucja Frontczak – wychowanie fizyczne

Katarzyna Janczi – rewalidacja

Anna Jankowska – język polski, wychowawca 4b

Rafał Kaczmarczyk – wychowanie fizyczne, wychowawca 7c

Danuta Kałduńska – matematyka

Jarosław Kania – informatyka, wychowawca 8a

Ewelina Kopczak – matematyka, wychowawca 6a

Beata Kaniewska – matematyka

Anna Kuczyńska-Madajczyk – język angielski, wychowawca 4a

Magdalena Leonowicz – j angielski, wychowawca 5b

Ryszard Malinowski – historia, wychowawca 4c

Joanna Macewicz – geografia

Bożena Makowska-Niemiec – muzyka

Leszek Pawelski – fizyka

Ewa Pawłat – j. niemiecki, biologia, wychowawca 6b

Agnieszka Pietnoczka – j. polski, historia, wos, wychowawca 7b

Lucyna Powiłajtis – j. polski

Bernadeta Socha – przyroda, biologia

Justyna Stefanowicz – plastyka, technika, wychowawca 7a

Natalia Stegienta – język angielski, doradztwo zawodowe

Bożena Tkaczuk- biblioteka

Danuta Więcek – biologia

Piotr Wujtiuk – wychowanie fizyczne, wychowawca 8c

Agnieszka Zielenkiewicz – religia

Józef Zielenkiewicz – matematyka, chemia, wychowawca 8b