Dyrektor szkoły

Natalia Stegienta

Wicedyrektor szkoły


Pedagog szkolny

Paulina Piekarska


Nauczyciele świetlicy

Anna Polkowska

Mariola Zawinowska


Nauczyciele 1 – 3

Marzena Dec – wychowawca 1a

Ewa Gieczys – wychowawca 1b

Katarzyna Janczi – wychowawca 3a

Justyna Najder-Staniul – wychowawca 2a

Katarzyna Pękalska – wychowawca 2b

Monika Plucińska – wspomaganie

Justyna Rusielewicz – wychowawca 3b


Nauczyciele uczący w klasach 4 – 8

Alicja Berć – wychowanie do życia w rodzinie

Jacek Bobyk – religia

Wioleta Czeszczewik – j. angielski

Agnieszka Domańska – j. polski, historia, wychowawca 6a

Łucja Frontczak – wychowanie fizyczne

Anna Jankowska – język polski

Rafał Kaczmarczyk – wychowanie fizyczne, wychowawca 8c

Jarosław Kania – informatyka, wychowawca 4a

Ewelina Kopczak – matematyka, wychowawca 7a

Beata Kaniewska – matematyka

Anna Kuczyńska-Madajczyk – język angielski, wychowawca 5a

Magdalena Leonowicz – j angielski, wychowawca 6b

Joanna Macewicz – geografia, chemia

Bożena Makowska-Niemiec – muzyka

Olga Miszkiewicz – wspomaganie

Ewa Pawłat – j. niemiecki, biologia, wychowawca 7b

Paulina Piekarska – edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Pietnoczka – j. polski, historia, wos, wychowawca 8b

Tomasz Podsiadło – historia, wychowawca 5c

Lucyna Powiłajtis – j. polski

Katarzyna Sadowska – biblioteka

Bernadeta Socha – przyroda

Justyna Stefanowicz – plastyka, technika, wychowawca 8a

Natalia Stegienta – język angielski, doradztwo zawodowe

Bożena Szabłowska – biologia

Piotr Wujtiuk – wychowanie fizyczne, wychowawca

Agnieszka Zielenkiewicz – religia

Józef Zielenkiewicz – matematyka, chemia, wychowawca 4b