Dyrektor szkoły

Natalia Stegienta

Wicedyrektor szkoły

Paulina Piekarska


Pedagog szkolny

Kamila Klafczyńska

Psycholog szkolny

Anna Kuczyńska-Madajczyk 


Nauczyciele świetlicy

Anna Polkowska

Mariola Zawinowska


Nauczyciele 1 – 3

Marzena Dec – wychowawca 2a

Ewa Gieczys – wychowawca 2b

Katarzyna Janczi – wychowawca 1a

Justyna Najder-Staniul – wychowawca 3a

Katarzyna Pękalska – wychowawca 3b

Monika Plucińska – wspomaganie

Justyna Rusielewicz – wychowawca 1b


Nauczyciele uczący w klasach 4 – 8

Alicja Berć – wychowanie do życia w rodzinie

Jacek Bobyk – religia

Alina Bochenek – matematyka

Wioleta Czeszczewik – j. angielski

Agnieszka Domańska – j. polski, historia, wychowawca 7a

Katarzyna Dorogusz – Doroszkiewicz – język angielski

Łucja Frontczak – wychowanie fizyczne

Anna Jankowska – język polski

Rafał Kaczmarczyk – wychowanie fizyczne, wychowawca 4a

Jarosław Kania – informatyka, wychowawca 5a

Ewelina Kopczak – matematyka, wychowawca 8a

Beata Kaniewska – matematyka

Magdalena Leonowicz – j angielski, wychowawca 7b

Joanna Macewicz – geografia, chemia

Bożena Makowska-Niemiec – muzyka

Olga Miszkiewicz – wspomaganie

Ewa Pawłat – j. niemiecki, biologia, wychowawca 8b

Paulina Piekarska – edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Pietnoczka – j. polski, historia, wos,

Małgorzata Podsiadło – język polski, wychowawca 6a

Tomasz Podsiadło – historia, wychowawca 6c

Katarzyna Sadowska – biblioteka

Bernadeta Socha – przyroda

Justyna Stefanowicz – plastyka, technika, wychowawca 4b

Natalia Stegienta – doradztwo zawodowe

Bożena Szabłowska – biologia

Piotr Wujtiuk – wychowanie fizyczne

Agnieszka Zielenkiewicz – religia

Józef Zielenkiewicz – matematyka, wychowawca 5b