Termin i miejsce składania wniosków: od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników slużb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stupendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego terminu.

Kryterium dochodowe: 528,00 netto na osobę w rodzinie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodu nie wlicza się świadczeń wychowawczych uzyskanych w ramach Programu Rodzina 500 plus).

Dokumenty potwierdzające sytuację materialną zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej, m.in.:zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

– zaświadczenie z MOPS o pobieranych świadczeniach,

– wyrok alimentacyjny,

– zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej,

– zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego: 1 ha przeliczeniowy 308 zł.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne kompletne wnioski wraz z podaniem numeru telefonu wnioskodawcy należy wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do KCUW w godzinach:

poniedziałek – środa: 7:00-15:30,

czwartek: 7:00 – 19:00,

piątek: 7:00 – 13:00.

W sytuacji braków formalnych pracownik KCUW będzie wzywał do ich uzupełnienia, umawiając interesantów na wyznaczone godziny w celu uniknięcia dużych skupisk ludzi. Dziękujemy za wyrozumiałość, jednocześnie przypominamy, że w razie jakichkolwiek wątpliwości istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z pracownikiem KCUW – p. Agnieszką Hanus – tel. 94 372 99 22