Hospicjum to też życie… profesjonalne badanie wad postawy dzieci i młodzieży.

Szczecineckie Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu to przede wszystkim placówka
świadcząca usługi w zakresie opieki paliatywnej. Przyjmowani są pacjenci ubezpieczeni
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.
12.06.2018 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej
i hospicyjnej, pobyt i opieka jest bezpłatna dla pacjentów m.in. z terenu powiatu
szczecineckiego z rozpoznaniem choroby nowotworowej, choroby wywołanej przez ludzki
wirus upośledzenia odporności, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu
nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, stwardnienia
rozsianego, kardiomiopatii, niewydolności oddechowej niesklasyfikowanej gdzie indziej,
owrzodzenia odleżynowego.
Hospicjum prowadzi także działania w zakresie edukacji zdrowotnej. Dlatego w dniach 12-13
września br. (w godz. 10.00-15.00 w sobotę oraz 12.00 – 15.00) w niedzielę) na terenie
przy budynku hospicjum przy ul. Bukowej 85a odbędzie się biały weekend –
profesjonalne badanie wad postawy dzieci i młodzieży.
Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od 3 roku życia, które poddane zostaną
profesjonalnemu i pełnemu badaniu wad postawy. Dzieci, w obecności rodziców, zostaną
zmierzone, zważone, zbadane z wykorzystaniem podoskopu oraz skoliometru.
Postawiona zostanie także diagnoza oraz zalecone ćwiczenia do wykonywania
w domowych warunkach.
Badanie przeprowadzi m.in. Jan Morzycki, lekarz rehabilitacji medycznej oraz anestezjolog,
który na co dzień opiekuje się m.in. pacjentami naszego hospicjum. Pana doktora wspierać
będą m.in. rehabilitanci.
Głównym celem akcji jest edukacja w zakresie wad postawy, ale także zbiórka środków
finansowych, które Hospicjum przekaże na rzecz edukacji dzieci z Madagaskaru,
podopiecznych misjonarzy ze Zgromadzenia Księży Werbistów. Lekarze, pielęgniarki
i rehabilitanci zrzekają się odpłatności właśnie na rzecz dzieci z Madagaskaru.
Dlaczego chcemy pomóc dzieciom z Madagaskaru? Ich sytuacja można powiedzieć jest
tragiczna. Brak możliwości kształcenia, brak środków na materiały dydaktyczne, a nawet
zeszyty, długopisy, posiłek, pozbawia szansy malgaskie dzieci na normalne funkcjonowanie
w życiu dorosłym.

-My misjonarze tworzymy często skromne szkółki misyjne gdzie przynajmniej podstawowa
dyscyplina jest zachowana – informuje w wiadomości do ks. Marka Kowalewskiego ks.
Zdzisław Grad ze Zgromadzenia Księży Werbistów, SVD, który od 1992 r. posługuję na
Czerwonej Wyspie czyli Madagaskarze. – I szkoły misyjne katolickie cieszą się uznaniem
powszechnym. Szczególnie w miastach czy miasteczkach to dobry wizerunek kościoła. Od
kilkunastu lat osobiście wraz ze Stowarzyszeniem obejmuję pomocą około 2000 dzieci.
Wspomagamy je modlitwą i ofiarą. Nie jest to kompletna pomoc, ale ofiara na mundurek szkolny, zeszyty, długopisy czy inne pomoce. Często cała suma idzie na pokrycie czesnego, a to w zależności od rodzaju szkoły tzn. prywatnej czy państwowej. Jakże często ta pomoc idzie na ryż lub leki…

Obecnie przy Coronavirusie sytuacja jest diametralnie gorsza. Bowiem setki tysięcy rodziców
są pozbawieni pracy i nie ma na szkołę… Wpierw trzeba przeżyć i przetrwać epidemię.
A sytuacja się niestety pogarsza. Dlatego przez pośrednictwo Ad Gentes i Missio
Miséricordiae proszę rodaków o pomoc w ramach akcji Kubek ryżu za złotówkę. Do wielu
rodzin głód powoli wkracza. Na miarę możliwości chcę być przedłużeniem dobrych polskich
serc niosąc pomoc i współczucie.

Akcja jest okazją zadbać o zdrowie Waszych dzieci, a jednocześnie wesprzeć dzieci, które
rzeczywiście potrzebują pomocy.
Szczegółowych informacji o akcji udzielają: ks. Marek Kowalewski Prezes Hospicjum im.
Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku oraz Edyta Wieleba-Matyśniak Członek Zarządu
Hospicjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku.

Fot.: unspalsh.com