21 czerwca br. o godzinie 8:00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas 1-3 szkoły. Wszystkim wyróżnionym uczniom, kończącym I etap edukacyjny, zostały wręczone przez panią dyrektor i wychowawców świadectwa oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Część artystyczna została przygotowana przez absolwentów klas 3, którzy od września rozpoczynają swą nową szkolną przygodę w klasie czwartej. Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!

Fotorelacja: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122108228540360534&set=pcb.122108229542360534