Dziś uczniowie klas IIIa i IIIb uczestniczyli w ciekawych zajęciach przyrodniczych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Czarnobór. Innowacyjne przedstawienie treści pogłębiło chęci poznawania i doświadczania przez uczniów świata przyrody. Był czas na edukację, doświadczanie, posiłek, grę terenową i dobrą zabawę. Serdecznie dziękujemy: Pani Ilonie Mielewczyk ( oraz Pracownikom Nadleśnictwa Czarnobór) za mile spędzony czas, Panu Marcinowi Dudzicowi za zorganizowanie akcji oraz niezastąpionym rodzicom ( P. Patrycja Gajewska, P. Anna Zaborowska i być może ktoś jeszcze o kimś nie wiemy i tym, którzy przygotowali swoje dzieci odpowiednio do wyjazdu), którzy wspaniale ze sobą współpracując sprawili, że ten dzień był dla dzieci wyjątkowy!!!

Fotorelacja: https://www.facebook.com/61560816038950/videos/1185747272428647

Katarzyna Pękalska