Zapraszamy przyszłych uczniów klas pierwszych na zajęcia adaptacyjne.