22 czerwca przeżyliśmy bardzo wzruszające chwile w trakcie uroczystości pożegnania ósmoklasistów, którzy wchodzą właśnie w nowy etap swojego życia. W czasie uroczystości wychowawcy klas 8a – Justyna Stefanowicz, 8b- Agnieszka Pietnoczka i 8c – Rafał Kaczmarczyk wraz z dyrektor szkoły panią Natalią Stegientą wręczyli nagrody swoim najlepszym uczniom, ósmoklasiści pożegnali osobiści wszystkich zgromadzonych nauczycieli, a wychowawcy podziękowali szczególnie zasłużonym rodzicom. Nastąpiło również przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu, jego opiekunem jest nauczyciel historii pan Tomasz Podsiadło.

Uroczystość poprowadziły przedstawicielki klas ósmych: Nikola Kławsiuć z 8a, Kornelia Kosiłowicz z 8b i Natasza Hajnas z 8c. Życzymy naszym absolwentom powodzenia!

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2486500174835919&set=pcb.6517363464990049