Szkoła Podstawowa Nr 4 w Szczecinku przy ul. Jasnej 2 prosi o złożenie oferty na wykonanie:

– remontu pokrycia dachowego w budynku szkoły, w zakres prac wchodzi:

– demontaż istniejącego mocowania blachy trapezowej do konstrukcji więźby dachowej,

– uszczelnienie pokrycia dachowego,

– wymiana uszkodzonych elementów pokrycia dachowego,

– wykonanie nowego mocowania blachy trapezowej do konstrukcji więźby dachowej

– w celu określenia szczegółowego zakresu prac bezwzględna jest wizja lokalna

Powyższe zaproszenie będzie rozpatrywane poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Wycenę należy sporządzić na podstawie wizji lokalnej.

Pytania należy kierować pod numer telefonu: 600-854-982 – p. Tomasz Pałka.

Termin wykonania robót czerwiec – sierpień 2023 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie prosimy złożyć w terminie do 30 maja 2023 r., do godziny 1000 w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Jasnej 2 w Szczecinku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty oraz podpisania umowy bez podawania przyczyny.