Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku informuje, iż wszystkie wnioski i zgłoszenia o przyjęcie w roku szkolnym 2023/2024 do klasy pierwszej rozpatrzone zostały pozytywnie.

Wszyscy uczniowie zostali przyjęci.