Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, działając w porozumieniu z Urzędem Miasta Szczecinek, była współorganizatorem wydarzenia telewizyjnego w ramach Programu Czysta Polska realizowanego we współpracy z telewizją Polsat. Wydarzenie miało miejsce 7 października na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ulicy Kopernika. W wydarzeniu brały udział klasy 7A i 8A z naszej szkoły. Nasi uczniowie wspólnie z uczniami z innych szkół i przedszkoli sadzili drzewka i sprzątali teren wokół strefy aktywności.