REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO

Cele konkursu:

1. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej kreatywności.

2. Motywowanie uczniów do angażowania się w życie szkolnej społeczności.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III i IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinku i trwa do 20.04.2022 r.

2. Do konkursu można zgłosić:

1 pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką, (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane) w formacie A4 zgodną z tematem konkursu

lub

1 zdjęcie o wymiarach 20×30 zgodne z tematem konkursu

3. Temat konkursu: „Moje najpiękniejsze miejsce na Ziemi”.

Praca plastyczna lub zdjęcie mają przedstawiać miejsce, które dla uczestników konkursu jest wyjątkowe – wyróżnia się pięknem krajobrazu, kolorystyką, dobrymi warunkami życia, pozytywnymi wspomnieniami itp. Konkurs ma pokazać, jak piękna i różnorodna jest nasza planeta.

4. Pracę należy podpisać z tyłu: imię i nazwisko, klasa.

Termin:

1. Klasy I-III: pracę plastyczną lub wywołane zdjęcie należy składać u wychowawców klas do 20.04.2022 r.

2. Klasy IV – VIII: pracę plastyczną lub wywołane zdjęcie należy zanieść do pokoju nauczycielskiego do 20.04.2022 r.

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się przy pomocy szkolnej strony internetowej do 30 kwietnia 2022 r.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

1. Oceny prac dokona Jury złożone z nauczycieli naszej szkoły w dwóch kategoriach: klasy I-IV i V-VIII.

2. Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:

a. Zgodność z tematyką konkursu.

b. Ogólne wrażenie estetyczne pracy plastycznej.

c. Samodzielny wkład pracy i zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a autorzy najciekawszych prac – drobne nagrody rzeczowe (książki, materiały plastyczne).

Postanowienie końcowe: Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku na szkolnej stronie internetowej. Prosimy o wysłanie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego przez dziennik elektroniczny Librus.