Nasi najmłodsi uczniowie przygotowali dla swoich babć i dziadków między innymi: torebki i obrazki (klasa 1a pani Justyny Najder – Staniul) medale z masy solnej – klasa 2a pani Katarzyny Janczi, bukiety serc (klasa 3b na zajęciach kreatywnych pani Anny Polkowskiej).