Miło nam poinformować, że nasza szkoła po raz drugi uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Dotacja rządowa Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na lata 2021-2025 ma na celu rozwój czytelnictwa oraz bibliotek w Polsce, a w szczególności wzmocnienie potencjału bibliotek szkolnych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 12000 zł. W ramach projektu zostały zakupione książki i wyposażenie biblioteki. Wybór zakupionych książek był konsultowany z uczniami i ich rodzicami, a także z Miejską Biblioteką Publiczna im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku. Mamy nadzieję, że zakupione książki zainspirują naszych uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Pamiętajmy o wciąż aktualnych słowach Wisławy Szymborskiej „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki!