W tym roku szkolnym nadal korzystamy z podręczników do religii z wydawnictwa WAM. W ubiegłym roku zostały wprowadzone nowe podręczniki do klasy 1 i 5 , w obecnym doszły nowe do klasy 2 i 6 (podstawa programowa z 2018 roku). Podręczniki do klasy 2 będą w sprzedaży w drugiej połowie września. Nie korzystamy z ćwiczeń.