Fot.: unsplash.com

Poniżej prezentacja, w której przedstawione są zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

PREZENTACJA