16 uczniów z klas 4-8 wzięło udział w Konkursie Matematycznym MATEMATIX. Konkurs jest organizowany w Ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.Najlepsze wyniki osiągnęli: w klasach czwartych – Antoni Żukowski 4a; w klasach piątych – Iwo Wujtiuk 5a; w klasach szóstych – Maja Kołodko 6a; w klasach siódmych – Zofia Kraska 7b. Gratulujemy!