W naszej szkole dnia 25.11 odbyło się oficjalne pasowanie klas pierwszych na ucznia. W obecności zaproszonych gości, pani wicedyrektor Natalii Stegienty, wychowawców klas oraz rodziców dzieci zaprezentowały przepiękny program artystyczny,po którym nastąpiło oficjalne pasowanie. W przemówieniu Pani Dyrektor powitała pierwszaki w gronie uczniów szkoły i przypomniała, że szkoła we współpracy z rodzicami odgrywa olbrzymią rolę w kształtowaniu właściwych postaw młodych ludzi i tworzeniu relacji między nimi.Na zakończenie spotkania wychowankowie otrzymali dyplomy oraz upominki. Pierwszaki- witajcie wśród nas🥰🥰🥰🥰🥰

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5606374726136139&set=pcb.5849089791817423